შეხვედრა პროფესიულ მასწავლებლებთან

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის  სასწავლო პროცესის მენეჯერი ნესტან აბსავა  შეხვედრა    პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების ,,საოფისე საქმე’’და ,,აღმზრდელის ‘  განმახორციელებლებს. სასწავლ პროცესის  მენეჯერმა პროგრამის განმახორცილებლებთან განიხილა შეფასების ინსტრუმენტისა  და კალენდარული გეგმის შემუშავების მიდგომები.

Read More

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის ბიბლიოთეკარის პოზიციაზე ვაკანსია

2019 წლის 31 ივლისიდან  9 აგვისტოს  ჩათვლით გამოცხადდეს ვაკანსია ბიბლიოთეკარის პოზიციაზე. –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; –    ბიბლიოთეკარის თანამდებობაზე ვაკანსია გამოცხადდეს  ერთ ადგილზე; –    გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე; მინიმალური განათლება – მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, ასევე  ბიბლიოთეკარის პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება  […]

Read More

31 მაისს, დამსაქმებულთა ფორუმი გაიმართა

31 მაისს, ბათუმში, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზებით, დასაქმების ფორუმი გაიმართა.დასაქმების ფორუმს საზოგადოებრივი ჯოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის სამუშაოს მაძიებელთა მომმზადება-გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამის მსმენელები ესწრებოდნენ. სამუშაოს მაძიებლებს 60-მდე დამსაქმებელმა 2000-ზე მეტი ვაკანსია

Read More

მოდულურ პროგრამაში ჩართული ტრენინგი პროფრსიული მასწავლებლებისთვის

საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში , მოდულური პროგრამაში მასწავლებლებისათვის,22 და 23 ივნისს, ჩატარდა ტრენინგი ორ ეტაპად, თემაზე: ü სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება ü პროფესიულ სტუდენტთა მიღწევების შეფასების წესი; ü შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების წესი; ü შეფასების სისტემის ვერიფიკაცია.

Read More

შეხვედრა ევროკავშირის ელჩთან კარლ ჰარცელთან

შეხვედრა ევროკავშირის ელჩთან კარლ ჰარცელთან. საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდიდის აკადემია იწყებს მოკლევადიან სასტუმროს საქმის გადამზადების კურსებს. კურსი ორგანიზაებულია პროექტს „ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის – ახალგაზრდების განათლების, დასაქმებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა საქართველოსა და უკრაინის კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონების“ ფარგლებში. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის (EDEC) ლტოლვილთა დანიის საბჭოსთან (DRC) ერთად ხორციელდება.

Read More

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების – გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა დასრულდა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება – გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამა ოფიის-მენეჯერი და ბუღალტერ მოანგარიშე. პროგრამით მოსარგებლეებმა ჩააბარეს სასერტიფიკატო გამოცდა, გამოცდები ჩაიბარა მოკლევადიანი პროგრამის მასწავლებლებმა ფატი შენგელიამ და ირაკლი ჩანგელიამ . სასერტიფიკატო გამოცდას ესწრებოდა სამეგრელოს რეგიონული არქივის დირექტორი მილენა თორია.

Read More

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში გამოცხადდეს ვაკანსია პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე დანართი 1-ის შესაბამისად. პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელ პროფესიული განათლების მასწავლებლს უფლება არ აქვს ასწავლოს V საფეხურის საგანმანათლებლო […]

Read More

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის ჩართულობა პროექტის ,,ევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის – ახალგაზრდების განათლების, დასაქმების და ჩართულობის ხელშეწყობა აქართველოსა და უკრაინის კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონში“

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის საკონფერენციო დარბაზში პროექტის ,,ევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის – ახალგაზრდების განათლების, დასაქმების და ჩართულობის ხელშეწყობა საქართველოსა და უკრაინის კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონში“ პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ახალგაზრდების საარსებო წყაროების გაძლიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობას, სადაც მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 15-დან 36 წლამდე სამეგრელოსა და შიდა ქართლში […]

Read More

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში პროფესიულ პროგრამაზე მიღების გამოცხადების შესახებ

აზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია აცხადებს ბუღალტერის მე-3 საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე საგაზაფხულო მიღებას .მიღება დაიწყება 2018 წლის 30 აპრილიდან და გაგრძელდება 2018 წლის 14 მაისის ჩათვლით. გაიცემა სახემწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი. აპლიკანტები დაგვიკავშირდნენ შ.კიტიას N 9 -ში. ტელეფონი : 555 18 17 06 591 81 04 88

Read More

ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით!

ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით! 2019 წლის 2აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამაზე: 1. ოფისის მენეჯერი ; 2. ბუღალტრული აღრიცხვა ; ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ დაგვიკავშირდით: ტელ: 568 67 58 78 ან მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოებს.

Read More