2024 წელს, საგაზაფხულო მიღების ფარგლებში შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის ზუგდიდის აკადემიის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების ვადების განსაზღვრის შესახებ

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის  აკადემიის  წესდების  მე-10  მუხლის, დენულების მე-9 მუხლის , სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისის მე-5 მუხლისმ მე-4 მუხლის, №42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების“  მე-4 მუხლის „ე“ პუნქტის, მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის […]

Read More

ვაკანსია დირექტორის მოადგილის და პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების კოორდინატორის პოზიციაზე .

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია აცხადებს ვაკანსიას 2024   წლის   21   ივნისიდან   2024  წლის  5  ივლისამდე          დირექტორის მოადგილის   და   პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების კოორდინატორის  პოზიციებზე. პოზიცია – დირექტორის მოადგილე : –  სამუშაოს ტიპი –  სრული  განაკვეთი; –    ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზ; –   გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე; – განათლება – უმაღლესი განათლება; – სამუშაო გამოცდილება […]

Read More

მოკლევადიან პროფესიულ მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

დარეგისტრირდი 19 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით ყველაზე მოთხოვნად მოკლევადიან პროფესიულ მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე: კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; ( პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება, პროგრამის ხანგრძლივობა 9 კვირა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა; ( პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილება. – პროგრამის ხანგრძლივობა 10 […]

Read More

მე-5 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ( აღმზრდელი, ბუღალტრული აღრიცხვა ) დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ !

📢2024 წლის პროფესიული ტესტირების განრიგი ცნობილია. 👉მე-5 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ( აღმზრდელი, ბუღალტრული აღრიცხვა ) დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ ! 👉ტესტირება ჩატარდება 2024 წლის 2 ივნისს. 👉შეამოწმეთ მოკლეტექსტური შეტყობინება დასახელებით EMIS. 👉SMS-ის მოსვლის შემდეგ შედიხართ vet.emis.ge -ზე საგამოცდო ბარათის სანახავად. 👉იხილეთ დეტალური ინსტრუქცია: (1.ვხსნით ავტორიზაციის ფანჯარას; 2.ვწერთ რეგისტრაციის დროს მითითებულ პირად ნომერს და პაროლს შესაბამის […]

Read More

📢 საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის მესამე დონის პროფესიულ საგაანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ !!

განისაზღვრა მესამე დონის პროფესიულ საგაანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა ვადები შემდეგი პროგრამების მიხედვით: – ფრჩხილის მომსახურება – 06.06.2024 წ. – ინფორმაციის ტექნოლოგია – 08.06.2024 წ. გამოცდა წარიმართება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში – ზუგდიდი, შ.კიტიას ქ. 9. დეტალური ინფორმაცია კოლეჯის მხრიდან მოგეწოდებათ სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის: დაგვირეკეთ: 593 593 48 72 49 ; 599 90 […]

Read More

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში სწავლის მსურველ პირთა საყურადღებოდ!!!

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში სწავლის მსურველ პირთა საყურადღებოდ!!! ნებისმიერი ასაკის დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურვილი აქვს დაეუფლოს სასურველ პროფესიას, შესაძლებლობა ეძლევა, სრული სახელმწიფო დაფინანსებით მიიღოს პროფესიული განათლება; 22 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: მესამე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: დაშვების წინაპირობა – საბაზო განათლება 1. ფჩხილის მომსახურება – ხანგრძლივობა 11 თვე […]

Read More

ზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში , დასრულდა მომზადება /გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრიგრამა ,, ჰიგიენა , ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში , დასრულდა მომზადება /გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრიგრამა ,, ჰიგიენა , ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. კურსი წარმატებით დაასრულა 22 -მა პროგრამით მოსარგებლე მსმენელმა            

Read More

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა მომზადება -გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა , სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი არზრდის დაწესებულებებში

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო მოკლევადიანი პროგრამა ” სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში . პროგრამის დასასრულს ბენეფიციარებმა ქ.ზუგდიდის მე- 2 საბავშვო ბაღში ჩაატარეს შემაჯამებელი ღია აქტივობები პროგრამით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების შესაბამისად: მცირე ჯგუფურ აქტივობაში ჩართვა საჭიროებისამებრ; რუტინული აქტივობების წარმართვა; წიგნიერების წარმართვა დიდ და მცირე ჯგუფებში; დაწესებულებიდან […]

Read More

გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამის ,, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა ” პრაქტიკული სწავლების პროცესი ზუგდიდის N 15 საბავშვო ბაღი

გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამის ,, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა ” პრაქტიკული სწავლების პროცესი , პრაქტიკულ სწავლებას მსმენელები გადიან პარტნიორ დაწესებულებაში ზუგდიდის N 15 საბავშვო ბაღში. პროგრამის განმახორციელებელი ლელა გრიგოლაია.

Read More

აზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა მომზადება/გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა ,, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” რომელიც წარმატებით დაასრულა პროგრამის 30 -მა მოსარგებლემ.

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 16 იანვარს N 17 დადგენილებით დამტკიცებული სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროფესიული მომზადება/გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა ,, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” რომელიც წარმატებით დაასრულა პროგრამის 30 -მა მოსარგებლემ. პროგრამის განმახორციელებლები ნანა აბსავა, ლელა გრიგოლაია.

Read More