საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში 26 დეკემბერს გაიმართა საახალწლო ღონისძიება

საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში 26 დეკემბერს გაიმართა საახალწლო ღონისძიება რომელსაც ესწრებოდა აკადემიის პროფესიული სტუდენტები, პროფესიული მასწავლებლები და აკადემიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.

Read More

ვაკანსია ბიბლიოთეკის მენეჯერის პოზოციაზე

შპს  საზოგადოებრივი  კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია ააცხადებს  ვაკანსიას   ბიბლიოთეკის მენეჯერის  პოზიციაზე  2023  წლის   2 7   ნოემბრიდან   15   დეკემბრამდე – ბიბლიოთეკის მენეჯერი –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; –    ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზე; – განათლება – ჰუმანიტარული მიმართულებით უმაღლესი განათლება ანშესაბამისი სამუშაო გამოცდილება ან/და შესაბამისი ტრენინგ კურსი; -საოფისე კომპიუტერული  პროგრამების    ცოდნა მომხმარებლის  დონეზე. -სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის […]

Read More

2023   სასწავლო   წლის  23  ნოემბერს   საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია/ის  ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი ნესტან   აბსავა შეხვდა კოლეჯის პროფესიული განათლების  სტუდენტებს.

2023   სასწავლო   წლის  23  ნოემბერს   საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია/ის  ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი ნესტან   აბსავა შეხვდა კოლეჯის პროფესიული განათლების  სტუდენტებს. შეხვედრის მიზანი იყო პროფესიული სტუდენტების ინფორმირება შემდეგი საკითხებით : პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, სტატუსის აღდგენის, მობილობის, მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების , სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ადმინისტრირების, შუალედური შეფასების და დასკვნითი  გამოცდის ჩტარებისის სხვა წესებსა […]

Read More

განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებითა და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითრების ქვეპროგრამის მხარდაჭერით, ჩატარდა ტრენინგი რომელსაც ესწრებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ნესტან აბსავა

განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებითა და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითრების ქვეპროგრამის მხარდაჭერით, ჩატარდა ტრენინგი რომლის მიზანი იყო ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერება. ტრენინგს ესწრებოდა საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ქალბატონი ნესტან აბსავა . შეხვედრის ბოლოს, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელ პირებს, ტრენინგის წარმატებით […]

Read More

აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები (2023 წ. ჩარიცხვა) მოდულის “გაცნობითი პრაქტიკა” სწავლების ფარგლრბში . იმყოფებოდნენ ქალაქ ზუგდიდის N 2 საბავშვო ბაღში. 

აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები (2023 წ. ჩარიცხვა) მოდულის “გაცნობითი პრაქტიკა” სწავლების ფარგლრბში . იმყოფებოდნენ ქალაქ ზუგდიდის N 2 საბავშვო ბაღში.

Read More

ვაკანსია სამეურნეო სამსახურის მენეჯერის   პოზიცაიზე

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია აცხადებს ვაკანსიას  2023  წლის   7 ნოემბრიდან 18  ნოემბრამდე  აცხადებს  ვაკანსიებს   სამეურნეო სამსახურის მენეჯერის   პოზიცაიზე . –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; – განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება ; – სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება. განცხადების წარდგენის პროცესი: […]

Read More

ვაკანსია საქმისწარმოების  სპეციალისტის   პოზიციაზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის აკადემია  აცხადებს ვაკანსიას  2023  წლის  7   ნოემბრიდან   18  ნოემბრამდე     საქმისწარმოების  სპეციალისტის   პოზიციაზე. – საქმისწარმოების სპეციალისტი –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; – განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება; –სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება.   განცხადების წარდგენის პროცესი: დაინტერესებულმა […]

Read More

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ კოლეჯის დირექტორის ბრძანების თანახმად საბუთების მიღების ვადად განისაზღვრა 20, 23 , 24 ,25 ოქტომბერი აპლიკანტებმა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა წარადგინონ ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლთან ერთად); განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი – (ატესტატი ან დიპლომი); ორი ფოტოსურათი 3X4-ზე; სახელის ან გვარის შეცვლის […]

Read More

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელების” პროფესიულმა სტუდენტებმა მოდულის – ” საგანმანათლებლო გარემო” ფარგლებში, განახორციელეს ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობისთვის განმავითარებელი აქტივობები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელების” პროფესიულმა სტუდენტებმა მოდულის – ” საგანმანათლებლო გარემო” ფარგლებში, განახორციელეს ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობისთვის განმავითარებელი აქტივობები სახელწოდებით : ჩვენი საოცნებო ბაღი მოდულის განმახორციელებელი – საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის აღმზრდელის საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული მასწავლებელი როზა დარასელია .

Read More

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ფორუმი – 2023

2023 წლის 7 ივლისს ზუგდიდი მოლში ,,დასაქმების ახალგაზრდული ფორუმი” გაიმართა. რომელიც ორგანიზებული იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს და ზუგდიდის მოლის მიერ. ფორუმზე მოწვეული იყვნენ საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის კურსდამთავრებულები და სტუდენტები, რომლებსაც შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ დამსაქმებელთა მიერ წარმოდგენილ ვაკანსიებს და პირისპირ რეჟიმში გასაუბრებოდნენ მათ, ორივე მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში შემდგომი დასაქმების მიზნით. […]

Read More