საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში პროფესიულ სააგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ კოლეჯის დირექტორის ბრძანების თანახმად საბუთების მიღების ვადად განისაზღვრა 20, 23 , 24 ,25 ოქტომბერი აპლიკანტებმა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა წარადგინონ ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლთან ერთად); განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი – (ატესტატი ან დიპლომი); ორი ფოტოსურათი 3X4-ზე; სახელის ან გვარის შეცვლის […]

Read More

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელების” პროფესიულმა სტუდენტებმა მოდულის – ” საგანმანათლებლო გარემო” ფარგლებში, განახორციელეს ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობისთვის განმავითარებელი აქტივობები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელების” პროფესიულმა სტუდენტებმა მოდულის – ” საგანმანათლებლო გარემო” ფარგლებში, განახორციელეს ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობისთვის განმავითარებელი აქტივობები სახელწოდებით : ჩვენი საოცნებო ბაღი მოდულის განმახორციელებელი – საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის აღმზრდელის საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული მასწავლებელი როზა დარასელია .

Read More

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ფორუმი – 2023

2023 წლის 7 ივლისს ზუგდიდი მოლში ,,დასაქმების ახალგაზრდული ფორუმი” გაიმართა. რომელიც ორგანიზებული იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს და ზუგდიდის მოლის მიერ. ფორუმზე მოწვეული იყვნენ საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის კურსდამთავრებულები და სტუდენტები, რომლებსაც შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ დამსაქმებელთა მიერ წარმოდგენილ ვაკანსიებს და პირისპირ რეჟიმში გასაუბრებოდნენ მათ, ორივე მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში შემდგომი დასაქმების მიზნით. […]

Read More

კოლეჯის ადმინისტრაციისთვის პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი გაიმართა

2023 წლის 4 ივნისს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია-ში, თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმმა , პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სერტიფიცირებულმა ტრენერმა – ბორის ოსიპიანმა , ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“. ტრენინგი ჩატარდა ზუმის ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით. ტრენინგი მიზნად ისახავდა პირველადი დახმარებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და გადაუდებელი სიტუაციების შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევისათვის საჭირო ცოდნის გაზიარებას […]

Read More

პროფესიული განათლებით დაინტერესებული პირებისათვის აპლიკანტების რეგისტრაციის ინსტრუქცია

პროფესიული განათლებით დაინტერესებული პირებისათვის აპლიკანტების რეგისტრაციის ინსტრუქცია https://vet.emis.ge/#/online-guide საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია   და გისურვებთ წარმატებებს info@zugdidiacademy.edu.ge https://zugdidiacademy.edu.ge/ დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით   ზუგდიდი ;   შ.კიტიას  ქუჩა   N  9 ;    595 02 35 36 ;  59348 7249;

Read More

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში მიმდინარეობს მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამის ,,ფინანსური აგარიშგება -დეკლარირება” მსმეელების გადამზადება

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში მიმდინარეობს მოლევადიანი გადამზადების პროგრამა ფინანსური ანგარიშგება-დეკლარირება . პროგრამის მიზანია გაიღრმავონ ცოდნა/უნარები შემდეგი მიმართულებით : • სამეურნეო სუბიექტის სააღრიცხვო პოლიტიკა; • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადება; • სამეურნეო სუბიექტის ბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგების კონტროლი; • სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის სტატუსის მქონე საწარმოებში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება; • კანონმდებლობით განსაზღვრული საგადასახადო დეკლარაციების შევსება; • ეკონომიკური ანალიზის პრინციპები […]

Read More

დირექტორის ინფორმაციული შეხვედრა პროფესიულ სტუდეტებთან

დღეს 19 ივნისს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია/ის დირექტორი ნესტანი აბსავა შეხვდა კოლეჯის პროფესიული განათლების პროფესიულ სტუდენტებს. შეხვედრის მიზანი იყო პროფესიული სტუდენტების ინფორმირება შემდეგი საკითხებით : პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, სტატუსის აღდგენის, მობილობის, მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების , სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ადმინისტრირების, შუალედური შეფასების და საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების სხვა წესებსა და პროცედურებს .

Read More

სპეციალური საგამანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა სკოლმდელი აღზრდის დაწესებულებებში მოკლევადიანი გადამზადების კურსი წარმატებით დასრულდა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამის ,, სპეციალური საგამანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა სკოლმდელი აღზრდის დაწესებულებებში ” მსმეელებმა ,პროგრამის დასასრულს 2023 წლის 16 ივნისს ქ.ზუგდიდის მე- 15 საბავშვო ბაღში ჩაატარეს ღია აქტივობები პროგრამით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამაზე სწავლების მიზანი იყო მსმენელების გადამზადება დარგში არსებული სტანდარტების შესაბამისად, რაც მათ დაეხმარებათ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სპეციალური საგანმანათლებლო […]

Read More

კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ !

კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ! პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 22 მაისს დაიწყება და 10 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება! ჩვენ გთავაზობთ სახელმწიფოს 100 %-იან დაფინანსებულ პროგრამებს: აღმზრდელი; ბუღალტრული აღრიცხვა ; რეგისტრაცია 22 მაისიდან შეგიძლიათ გაიაროთ პორტალზე www.vet.emis.ge ან დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ : 593 48 72 49; info@zugdidiacademy.edu.ge მის: ქ .ზუგდიდი , შ.კიტიას N9 www.zugdidiacademy.edu.ge

Read More

სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში წარმატებით დასრულდა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო მოკლევადიანი პროგრამა ” სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში . პროგრამის დასასრულს ბენეფიციარებმა ქ.ზუგდიდის მე- 2 საბავშვო ბაღში ჩაატარეს შემაჯამებელი ღია აქტივობები პროგრამით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების შესაბამისად: მცირე ჯგუფურ აქტივობაში ჩართვა საჭიროებისამებრ; რუტინული აქტივობების წარმართვა; წიგნიერების წარმართვა დიდ და მცირე ჯგუფებში; დაწესებულებიდან […]

Read More