კოლეჯში პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო

2022  წლის საშემოდგომო მიღება დაიწყო !

დაეუფლე შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში :

  •  აღმზრდელი (სახელმწიფო დაფინანსებით)  ;
  •  საოფისე საქმე ( თვითდაფინანსებით);
  • ბუღალტრული აღრიცხვა (თვითდაფინანსებით) ;

გაიარე_რეგისტრაცია vet.emis.ge

ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს 2 მაისიდან  22  აგვისტოს ჩათვლით.

იხილეთ რეგისტრაციის ლინკი:

https://vet.emis.ge/#/collegesPrograms

რეგისტრაცია  შესაძლებელია   როგორც   ონლაინ,  ვებ გვერდზე  – vet.emis.ge,  ასევე,  საქართველოს     მასშტაბით მოქმედ    რესურსცენტრებსა    და    პროფესიული საგანმანათლებლო   პროგრამების  განმახორციელებელ დაწესებულებებში.

გისურვებთ წარმატებებს!

 

 

 

X