ვაკანსია კოლეჯში

  1.   2023   წლის  7  ნოემბრიდან   18  ნოემბრამდე    აცხადებს  2  ვაკანსიას:

შემდეგ  პოზიციაზე:

საქმისწარმოების სპეციალისტი

–    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი;

–    ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზე;

–    გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე.

კანდიდატის საკონკურსო მოთხოვნები:

  • განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება;
  • სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება.

კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაცია:

  • წერილობითი განცხადება;
  • პირადობის დამადასტურებელი    დოკუმენტის    ასლი;
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • ერთი ცალი ფოტო  სურათი   ფორმით 3X4;
  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი .                                                                                                   2.სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

–    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი;

–   ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზე;

–    გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე;

კანდიდატის საკონკურსო მოთხოვნები:

– განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება ;

– სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება.

კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაცია:

წერილობითი   განცხადება;

– პირადობის   დამადასტურებელი    დოკუმენტის    ასლი;

– ავტობიოგრაფია (CV);

– ერთი ცალი  ფოტო  სურათი   ფორმით 3X4;

– განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

-მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი .

X