სიახლეები

სტუდენტების შემაჯამებელი კონფერენცია

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში სკოლამდელი განათლების პირველი სასწავლო წლის პროფესიულმა  სტუდენტებმა   წარმოადგინეს   საკონფერენციო   თემები ,  რომელიც  ეხებოდა …

უნარების ეკოსისტემა და რეფორმის ახალი ეტაპი

პროფესიული უნარების სააგენტომ გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის საგენტოს მხარდაჭერით 21-23 ივნისს ქობულეთში ჩაატარა…

შეხვედრა უარების სააგენტოში

უნარების კვირეულის ფარგლებში, საინტერესო შეხვედრას პროფესიულ განათლებაში კარიერის მართვის სერვისების როლსა და განვითარების პერსპექტივების განხილვას ესწრებოდა საზოგადოებრივი…

დასაქმების ფორუმი სკკა 2022

12 ივლისს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციისა და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა “პროფესიული განათლებით დასაქმების ფორუმი”,…

აკადემიის პროფესიული მასწავლებელი როზა დარასელია დაჯილდოვდა პირველი ხარისხის სერტიფიკატით

მიმდინარე წლის 11 ივლისს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციისა და სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა…

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო მოკლევადიანი პროგრამაში ჩართულმა მსმენელებმა პროგრამის დასრულება ახვადასხვა სახის აქტივობებით აღნიშნეს

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო მოკლევადიანი პროგრამა ” სააღმზრდელო…

X