ახალი სტანდარტრბთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრაა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერმა ქალბატონ ნესტან აბსავამ , ავტორიზაციის ახალი სტანდარტრბთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გამართა კოლეჯის პროფორიენტაციისა და პროფესიული კარიერის დაგეგმვის მენეჯერთან ქალბატონ ლია ქარდავასთან და სამეურნეო სამსახურის მენეჯერთან ქალბატონ მანანა…

READ MORE

დახურული ტიპის შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში ჩატარდა დახურული ტიპის შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან თემაზე: ,, ეგექტური კომუნიკაცია”. შეხვედრას გაუძღვა საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის პროფესიული მასწავლებელი ქალბატონი დარეჯან ფიფია . მან ისაუბრა რჩევები ეფექტური კომუნიკაციისთვის, რას გულისხმობს ადამიანთა შორის…

READ MORE

კოლეჯში პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო

2022  წლის საშემოდგომო მიღება დაიწყო ! დაეუფლე შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში :  აღმზრდელი (სახელმწიფო დაფინანსებით)  ;  საოფისე საქმე ( თვითდაფინანსებით); ბუღალტრული აღრიცხვა (თვითდაფინანსებით) ; გაიარე_რეგისტრაცია vet.emis.ge ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს 2 მაისიდან …

READ MORE

პროფორიენტაციისა და პროფესიული კარიერული სამსახურის მენეჯერის ტრენიგი სამსახურის მაძიებელი აკადემიის პროფესიული სტუდენტებისთვის „სამსახურის ეფექტური მოძიება“.

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის პროფორიენტაციისა და პროფესიული კარიერული სამსახურის მენეჯერმა ქალბატონმა ლია ქარდავამ პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარა ტრენიგი შემდეგ თემაზე : „სამსახურის ეფექტური მოძიება“. 2 საათიანი სამუშაო შეხვედრა მიზნად ისახავდა დაეხმაროს პროფესიულ სტუდენტებს სწრაფად მოახდინოს თანამედროვე…

READ MORE

მეთოდური შეხვედრა- ტრენინგი

2022 წლის 22 იანვარს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის პროფესიული მასწავლებლების მეთოდური შეხვედრა- ტრენინგი- შედგა; შეხვერის თემა ეხებოდა – სწავლა- სწავლების მეთოდებს კომპტენციებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის ფორმატში/ ასევე გამოცდილებების ურთიერთგაზიარების საკითხებს; შეხვედრას გაუძღვა კოლეჯის ხარისხისმართვის მენეჯერი;…

READ MORE

პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამუშაო  შეხვედრა

პროფესიული საგამანათლებლო პროგრამის ,, აღმზრდელი” – ს პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამუშაო  შეხვედრა  . მოდულის ინსტრუმენტის შექმნა, ცოდნის გაზიარება საკუთარი პრაქტიკის მაგალითზე დაყრდნობით .

READ MORE

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

2021 წელს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის გაიმართა შეხვედრა კოლეჯის წარმომადგენლებთან.  კოლეჯის დირექტორმა  პირველკურსელებს გააცნო დეტალური ინფორმაცია კოლეჯში პროფესიულ სტუდენტთა უფლებების შესახებ. სასწავლო პროცესის მენეჯერმა  სტუდენტებს გააცნო კოლეჯში არსებული სხვადასხვა საკომუნიკაციო წყაროები, მიაწოდა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში არსებული…

READ MORE

2021 წელს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის

8 ნოემბერს, 10:00 სთ-ზე სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით  სტუდენტებს და მოკლევადიაი მომზადება/გადამზადების მსმეელებს  კოლეჯი  შეგახსენებთ, რომ კოლეჯში გამოცხადებისას სავალდებულოა შემდეგი წესების დაცვა: პირბადის ტარება, თერმო სკრინინგის გავლა, სადეზინფექციო ხსნარით ხელების დამუშავება, დისტანციის დაცვა. გელით შემდეგ მისამართზე:…

READ MORE
X