შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში გამოცხადდეს ვაკანსია პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე დანართი 1-ის შესაბამისად.

  • პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
  • IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელ პროფესიული განათლების მასწავლებლს უფლება არ აქვს ასწავლოს V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში.
პროგრამის სახელწოდებააღმზრდელი
1 გაცნობითი პრაქტიკა – სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 ადრეული განათლების  კურიკულუმები
3 დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და  განათლებაში
4 დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ დასკოლამდელასაკში
5 ჯანმრთელობა და  უსაფრთხოება
6 თანამედროვე  გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში
7 საგანმანათლებლო  გარემო
8 ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა  ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში
9 კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში
10 სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების  მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა   და   განათლებაში
11 სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ  ასაკში
12 პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში
13 კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში
14 მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში

 

პროგრამის სახელწოდებაბუღალტრული აღრიცხვა
მოდული
1 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
2 ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების  წარმოება
3 ინვენტარიზაცია
4 საგადასახადო დეკლარირება
5 აუდიტის საფუძვლები
6 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები
7 მმართველობითი აღრიცხვა
8 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა
  1. შრომითი ხელშეკრულების გასაფორმებლად  პირმა უნდა   წარმოადგინოს:
  • წერილობითი განცხადება;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის    ასლი;
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • ერთი ცალი ფოტო სურათი   ფორმით 3X4;
  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საჭიროების შემთხვევაში).
  1. საბუთების წარმოდგენის ვადა 2019 წლის   24 ივნისის   ჩათვლით.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *