ბაია სპორტკომპლექსს უმასპინძლა,საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიამ

დღეს,ბაია სპორტკომპლექსს უმასპინძლა,საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიამ. შეხვედრა გაიმართა კითხვა პასუხის რეჟიმში. აკადემია შემოუერთდა, სპორტულ აქტივობას რაც ნამდვილად მისასალმებელია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის…

Read More

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდოს აკადემიაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა ჩაატარა სწავლება – ტრენინგი

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდოს აკადემიაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა ჩაატარა სწავლება – ტრენინგი და პროფესიული პროგრამის სტუდენტებს/მსმენელებს გააცნო კომპიუტერთან ჯდომის უსაფრთხოების წესები , სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების წესები.

Read More

ვაკანსია IT სპეციალისტი  პოზიცაიზე

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია აცხადებს ვაკანსიას  2023  წლის   28   დეკემბრიდან    2024   წლის  15  იანვრამდე  IT სპეციალისტი  პოზიცაიზე . –  IT სპეციალისტი –    სამუშაოს ტიპი –  ნახევარი  განაკვეთი; – ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზე; –   განათლება – ტექნოლოგიების მიმართულებით   ბაკალავრის ან პროფესიულის დიპლომი. – სამუშაო გამოცდილება – დარგის მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება განცხადების წარდგენის პროცესი: დაინტერესებულმა […]

Read More

საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში 26 დეკემბერს გაიმართა საახალწლო ღონისძიება

საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში 26 დეკემბერს გაიმართა საახალწლო ღონისძიება რომელსაც ესწრებოდა აკადემიის პროფესიული სტუდენტები, პროფესიული მასწავლებლები და აკადემიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.

Read More

ვაკანსია ბიბლიოთეკის მენეჯერის პოზოციაზე

შპს  საზოგადოებრივი  კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია ააცხადებს  ვაკანსიას   ბიბლიოთეკის მენეჯერის  პოზიციაზე  2023  წლის   2 7   ნოემბრიდან   15   დეკემბრამდე – ბიბლიოთეკის მენეჯერი –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; –    ვაკანსია გამოცხადდეს  თითო ადგილზე; – განათლება – ჰუმანიტარული მიმართულებით უმაღლესი განათლება ანშესაბამისი სამუშაო გამოცდილება ან/და შესაბამისი ტრენინგ კურსი; -საოფისე კომპიუტერული  პროგრამების    ცოდნა მომხმარებლის  დონეზე. -სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის […]

Read More

2023   სასწავლო   წლის  23  ნოემბერს   საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია/ის  ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი ნესტან   აბსავა შეხვდა კოლეჯის პროფესიული განათლების  სტუდენტებს.

2023   სასწავლო   წლის  23  ნოემბერს   საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია/ის  ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი ნესტან   აბსავა შეხვდა კოლეჯის პროფესიული განათლების  სტუდენტებს. შეხვედრის მიზანი იყო პროფესიული სტუდენტების ინფორმირება შემდეგი საკითხებით : პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, სტატუსის აღდგენის, მობილობის, მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების , სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ადმინისტრირების, შუალედური შეფასების და დასკვნითი  გამოცდის ჩტარებისის სხვა წესებსა […]

Read More

განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებითა და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითრების ქვეპროგრამის მხარდაჭერით, ჩატარდა ტრენინგი რომელსაც ესწრებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ნესტან აბსავა

განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებითა და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითრების ქვეპროგრამის მხარდაჭერით, ჩატარდა ტრენინგი რომლის მიზანი იყო ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერება. ტრენინგს ესწრებოდა საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ქალბატონი ნესტან აბსავა . შეხვედრის ბოლოს, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელ პირებს, ტრენინგის წარმატებით […]

Read More

აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები (2023 წ. ჩარიცხვა) მოდულის “გაცნობითი პრაქტიკა” სწავლების ფარგლრბში . იმყოფებოდნენ ქალაქ ზუგდიდის N 2 საბავშვო ბაღში. 

აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები (2023 წ. ჩარიცხვა) მოდულის “გაცნობითი პრაქტიკა” სწავლების ფარგლრბში . იმყოფებოდნენ ქალაქ ზუგდიდის N 2 საბავშვო ბაღში.

Read More

ვაკანსია სამეურნეო სამსახურის მენეჯერის   პოზიცაიზე

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია აცხადებს ვაკანსიას  2023  წლის   7 ნოემბრიდან 18  ნოემბრამდე  აცხადებს  ვაკანსიებს   სამეურნეო სამსახურის მენეჯერის   პოზიცაიზე . –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; – განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება ; – სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება. განცხადების წარდგენის პროცესი: […]

Read More

ვაკანსია საქმისწარმოების  სპეციალისტის   პოზიციაზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის აკადემია  აცხადებს ვაკანსიას  2023  წლის  7   ნოემბრიდან   18  ნოემბრამდე     საქმისწარმოების  სპეციალისტის   პოზიციაზე. – საქმისწარმოების სპეციალისტი –    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი; – განათლება – უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება; –სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება.   განცხადების წარდგენის პროცესი: დაინტერესებულმა […]

Read More