ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით!

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია

ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით! 
2019 წლის 2აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამაზე:
1. ოფისის მენეჯერი ;
2. ბუღალტრული აღრიცხვა ;
ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ დაგვიკავშირდით:
ტელ: 568 67 58 78 
ან მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოებს.