შპს საზოგადოებრივ კოლეჯში ზუგდიდის აკადემიაში საშემოდგომო მიღების გამოცხადების შესახებ