სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება- გადამზადება საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში

სოციალური მომსახურების სააგენტომ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სწავლება დაიწყო საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიაში ოფისის მენეჯერის და ბუღალტერიის მოკლევადიან სასწავლო კურსებზე                                   

ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით!

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია

ისწავლეთ უფასოდ და დასაქმდით! 
2019 წლის 2აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამაზე:
1. ოფისის მენეჯერი ;
2. ბუღალტრული აღრიცხვა ;
ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ დაგვიკავშირდით:
ტელ: 568 67 58 78 
ან მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოებს.