საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში მიმდინარეობს მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამის ,,ფინანსური აგარიშგება -დეკლარირება” მსმეელების გადამზადება

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში მიმდინარეობს მოლევადიანი გადამზადების პროგრამა ფინანსური ანგარიშგება-დეკლარირება . პროგრამის მიზანია გაიღრმავონ ცოდნა/უნარები შემდეგი მიმართულებით :
• სამეურნეო სუბიექტის სააღრიცხვო პოლიტიკა;
• ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადება;
• სამეურნეო სუბიექტის ბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგების კონტროლი;
• სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის სტატუსის მქონე საწარმოებში ბუღალტრული
აღრიცხვის წარმოება;
• კანონმდებლობით განსაზღვრული საგადასახადო დეკლარაციების შევსება;
• ეკონომიკური ანალიზის პრინციპები და სახეების კლასიფიკაცია;
აგრეთვე სპეციალობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული
მოთხოვნები, შრომის ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა გაუწიოს მის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა თანამშრომელს. გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები
და კომპეტენციები, შეძლოს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *