ვაკანსია კოლეჯში

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის  აკადემიის  უსაფრთხოების

 სპეციალისტის   პოზიციაზე ვაკანსიის   გამოცხადების  თაობაზე

                 ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის        მე-2      პუნქტის,                             შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი  ზუგდიდის  აკადემიის  წესდების  მე-10  მუხლის, დებულების  მე-5 მუხლის და შრომის  შინაგანაწესის  საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

 1. 2022 წლის 21 აპრილიდან  30 აპრილის  ჩათვლით გამოცხადდეს ვაკანსია:    უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციაზე.

–    სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი;

–    ვაკანსია გამოცხადდეს  ერთ ადგილზე;

–    გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე;

 • განათლება – უმაღლესი;
 • სამუშაო გამოცდილება – მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, ასევე  აღნიშნულ პოზიციაზე  მუშაობის არანაკლებ  1 წლიანი  გამოცდილება.
 1. შრომითი ხელშეკრულების გასაფორმებლად  პირმა უნდა   წარმოადგინოს:
 • წერილობითი განცხადება;
 • პირადობის დამადასტურებელი    დოკუმენტის    ასლი;
 • ავტობიოგრაფია (CV);
 • ერთი ცალი ფოტო  სურათი   ფორმით 3X4;
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 1. მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი .
 2. ბრძანება განთავსდეს დაწესებულების  ვებ-გვრდზე.
 3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან 1 თვის ვადაში ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ზუგდიდი.  ლაღიძის ქ. № 12).
 4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *